Klicka här för att göra en personalförfrågan.


FYRA TYPER AV UPPDRAG

Personaluthyrning

Vi hyr ut personal till många typer av uppdrag, t.ex. kontorsarbete, ekonomiarbete, fabriksarbete, konferenser, logistikplanering, teknisk konsult, platschef, arbetsledare, CAD-konstruktör m.m. Alla typer av yrken, från chefspositioner till okvalificerade arbeten, och allt däremellan.


Vi fyller snabbt tomma stolar på kontor, från receptionen till chefsrummet.
kontakta oss -->

Vi hyr ut personer till alla typer av arb-
eten, på industrier, i affärer, hos företag, förvaltningar mm

Hyr först, anställ sen

Vi har också uppdrag som inleds med att ett företag hyr personal av oss, vilket sedan kan leda till att den uthyrda personen blir rekryterad av vårt kundföretag. Detta är ett alternativt och smidigt sätt att rekrytera på. Man får prova på hur olika personer fungerar i arbetet, innan man kanske väljer att erbjuda någon en anställning. kontakta oss -->


Rekrytering

Vi arbetar även med rena rekryteringsuppdrag, framför allt rekrytering av personer i chefspositioner, men vi kan rekrytera alla typer av personal.
kontakta oss -->


Funktionansvar

Då vi arbetar med funktionsansvar driver vi en hel funktion hos ett företag eller en förvaltning. Det kan t.ex röra sig om receptionen, lagret, ekonomifunktionen, personalfunktionen.
kontakta oss -->